Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 169328/19/2401-80542-400844

Datum a čas: 10.4.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary, v dražební místnosti

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 10:30 hodin do zahájení dražby 10. dubna 2019 v 11:00 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 940,00 Kč

Dražební jistota 3 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela 1671/1 o výměře 1041m2 orná půda 686832 Lopeník 1041 624 10 410,00 Kč 6 940,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek parcela 1671/1 o výměře 1041m2 orná půda se nachází v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na tomto pozemku nebyla zjištěna žádná závada ani právo spojené s tímto pozemkem. Na pozemku rostou trvalé porosty jako krajinná zeleň nebo náletové dřeviny. Tyto porosty nemají vliv na cenu pozemků, v případě pozemku 1671/1 jeho cenu snižují – orná půda porostlá náletovými dřevinami. Pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Stručný popis dražby

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej nemovitých věcí č. j.: 459094/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016, č. j.: 593998/18/2401-80542-400844 ze dne 10. 05. 2018 č. j.: 458467/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 č. j.: 453718/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 nařizuje dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: Obec: 592340 Lopeník Okres: CZ0722 Uherské Hradiště Katastrální území: 686832 Lopeník List vlastnictví: 624 Parcela 1671/1 o výměře 1041m2 orná půda - označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Pozemek parcela 1671/1 o výměře 1041m2 orná půda se nachází v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na tomto pozemku nebyla zjištěna žádná závada ani právo spojené s tímto pozemkem. Na pozemku rostou trvalé porosty jako krajinná zeleň nebo náletové dřeviny. Tyto porosty nemají vliv na cenu pozemků, v případě pozemku 1671/1 jeho cenu snižují – orná půda porostlá náletovými dřevinami. Pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby