Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Karlových Varech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 169269/19/2401-80542-400844

Datum a čas: 10.4.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Karlovarský kraj, Územní pracoviště v Karlových Varech, Západní 19, 360 01 Karlovy Vary, v dražební místnosti

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 08:30 hodin do zahájení dražby 10. dubna 2019 v 09:00 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 120,00 Kč

Dražební jistota 4 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela 1722/3 o výměře 18m2 trvalý travní porost, Parcela 1717/3 o výměře 40m2 trvalý travní porost 686832 Lopeník 624 12 180,00 Kč 8 120,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky parcela 1722/3 o výměře 18m2 trvalý travní porost a parcela 1717/3 o výměře 40m2 trvalý travní porost se nachází v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na těchto pozemcích nebyly zjištěny žádné závady ani práva spojená s těmito pozemky. Pozemky jsou v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty před domem č. p. 246. Na těchto pozemcích je část zpevněné přístupové cesty k tomuto domu. K užívání tohoto pozemku vlastníkem domu č. p. 246 nebyl zjištěn žádný právní vztah.

Stručný popis dražby

Finanční úřad pro Karlovarský kraj Krymská 2a, 360 01 Karlovy Vary Územní pracoviště v Karlových Varech Západní 19, 360 01 Karlovy Vary Shora uvedený správce daně podle § 194 odst. 1 a § 195 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), ve věci daňové exekuce nařízené exekučním příkazem na prodej nemovitých věcí č. j.: 459094/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016, č. j.: 593998/18/2401-80542-400844 ze dne 10. 05. 2018 č. j.: 458467/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 č. j.: 453718/16/2401-80542-400844 ze dne 21. 04. 2016 nařizuje dražbu nemovité věci. Označení a popis dražené nemovité věci: Obec: 592340 Lopeník Okres: CZ0722 Uherské Hradiště Katastrální území: 686832 Lopeník List vlastnictví: 624 Parcela 1722/3 o výměře 18m2 trvalý travní porost Parcela 1717/3 o výměře 40m2 trvalý travní porost - označení a popis příslušenství, které je draženo spolu s nemovitou věcí a není samostatně zapsáno na listu vlastnictví: Pozemky parcela 1722/3 o výměře 18m2 trvalý travní porost a parcela 1717/3 o výměře 40m2 trvalý travní porost se nachází v Obci Lopeník v okrajové části při výjezdu směrem na Březovou. Na těchto pozemcích nebyly zjištěny žádné závady ani práva spojená s těmito pozemky. Pozemky jsou v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty před domem č. p. 246. Na těchto pozemcích je část zpevněné přístupové cesty k tomuto domu. K užívání tohoto pozemku vlastníkem domu č. p. 246 nebyl zjištěn žádný právní vztah.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby