Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 9 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1295356/19/2009-80542-107888

Datum a čas: 9.4.2019 od 10:30 hodin

Místo: Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9, místnost 409

Zápis dražitelů: V den a místě konání dražby od 10:00 do 10:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 343 553,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda – zemědělský půdní fond Hradec u Stoda 19767 734 515 330,00 Kč 343 553,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je pozemek par. č. 2303, orná půda, o výměře 19767 m2, v obci Hradec, Katastrální území Hradec u Stoda, zapsaný na listu vlastnictví č. 734 u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih. Oceňovaný pozemek je situován mimo zastavěné území obce, v blízkosti severního okraje obce, cca 200 m od konce zastavěného území severním směrem. Kvalita půdy je dána BPEJ, které jsou uvedeny na listu vlastnictví. Pozemek je obhospodařován na základě nájemní smlouvy, nájemní smlouvu lze vypovědět rok předem, vždy k 1.10. Pozemek je přibližně lichoběžníkového tvaru, přístupný z okresní komunikace vedoucí z Hradce na sever do obce Ves Toušov. Dle zápisu v katastru nemovitostí i dle platného územního plánu se jedná o zemědělskou půdu, která je užívána v souladu se stavem v katastru jako zemědělská půda.1 2

Stručný popis dražby

Pozemek parc. č. 2303, výměra 19767 m2, druh pozemku – orná půda, způsob ochrany – zemědělský půdní fond. Takto zapsáno Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, na LV č. 734 pro katastrální území Hradec u Stoda.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby