Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 32955/19/2914-00540-708765

Datum a čas: 15.4.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště ve Žďáru nad Sázavou, Strojírenská 28, 591 01 Žďár nad Sázavou, v jednací místnosti (2. patro, místnost č. dveří A 228)

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 69 270,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Soubor lesních pozemků Chlum 10535 141 103 905,00 Kč 69 270,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: - pozemek p. č. 219, lesní pozemek, o výměře 4 949 m2,
- pozemek p. č. 221/9, lesní pozemek, o výměře 264 m2,
- pozemek p. č. 247/2, lesní pozemek, o výměře 5 245 m2,
- pozemek p. č. 249/1, lesní pozemek, o výměře 77 m2,
(včetně všech součástí a příslušenství),
vše zapsané na listu vlastnictví 141 pro obec Chlum-Korouhvice, katastrální území Chlum,
zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště ve Žďáru nad Sázavou.
Předmětem prodeje jsou pozemky, které se nacházejí severně od obce Chlum. Převážná část
pozemků je bez porostu, vytěžena, plochy nejsou zalesněny a jsou silně zabuřeněny.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
1 2

Stručný popis dražby

Dražba lesních pozemků v k.ú. Chlum (obec Chlum-Korouhvice).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby