Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Rakovníku oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 19269/19/2121-00540-402499

Datum a čas: 27.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Aukční hala Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Rakovníku, Masná 265/1, 269 01 Rakovník

Místo vyzvednutí: v místě konání dražby

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor věcí movitých - bílá technika (spotřebiče) 1,00 24 000,00 Kč 8 000,00 Kč 200,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Soubor věcí movitých - bílá technika (spotřebiče)

p.č.     označení a popis dražené věci                         zjištěná cena      nejnižší draž.      včetně DPH  
                                                                                           v Kč                  pod. v Kč                21%

1.1      mrazák šuplíkový LIEBHERR - 1 ks                  12.000,00              4.000,00                 ANO
1.2      lednice Samsung - 1 ks                                          6.000,00              2.000,00                 ANO
1.3      myčka Bosch - 1 ks                                                6.000,00              2.000,00                ANO

Prohlídka draženého souboru věcí se bude konat dne 27.03.2019, v době od 09:00 hod. do 09:30 hod. na adrese Masná 265/1, 269 01 Rakovník v sídle Finančního úřadu pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Rakovníku.

Předměty dražby se budou dražit jako soubor věcí. Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, vydražitel, jednotlivé věci souboru se budou dražit samostatně (§ 210 odst. 3 daňového řádu).

Místem vydání vydraženého souboru věcí, ev. jednotlivých položek v něm zapsaných, bude místo konání dražby.

lednice Samsung lednice Samsung mrazák šuplíkový LIEBHERR mrazák šuplíkový LIEBHERR myčka Bosch myčka Bosch

Stručný popis dražby

Dražba bílé techniky: mrazák šuplíkový LIEBHERR, lednice Samsung, myčka BOSCH
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby