Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno IV oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 687668/19/3004-80542-708540

Datum a čas: 2.4.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, Brno, zasedací sál

Zápis dražitelů: 02.04.2019 od 09,30 hod. v zasedacím sále ve 3. patře budovy Územního pracoviště Brno IV, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Rybníček 2, Brno

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 350,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek, parc. č. 389/192, ostatní plocha Pohořelice nad Jihlavou 5 2457 3 000,00 Kč 1 500,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Popis: 

pozemek, parc. č. 389/200, ostatní plocha Pohořelice nad Jihlavou 2 2457 1 200,00 Kč 600,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Popis: 

pozemek, parc. č. 389/201, ostatní plocha Pohořelice nad Jihlavou 2 2457 1 100,00 Kč 550,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Popis: 

pozemek, parc. č. 389/202, ostatní plocha Pohořelice nad Jihlavou 17 2457 10 200,00 Kč 5 100,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Popis: 

pozemek, parc. č. 389/212, ostatní plocha Pohořelice nad Jihlavou 2 2457 1 200,00 Kč 600,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Popis: 

Stručný popis dražby

Pozemky o celkové výměře 28 m2 v katastru nemovitostí vedené jako ostatní – manipulační plocha, jsou součástí veřejných ploch při ulici Znojemská. Jsou rovinné, okolní pozemky jsou využívány jako parkovací stání, veřejná komunikace a chodníky v obytné zástavbě bytových domů. Pozemky parc. č. 389/192 a parc. č. 389/202 jsou užívány jako plocha veřejné zeleně, na pozemcích jsou trvalé okrasné keře. Na pozemku parc. č. 389/202 se nachází sloup s nadzemním el. vedením a je zde umístěna pojistková skříň. Na pozemcích parc. č. 389/200, parc. č. 389/201 a parc. č. 389/212 je opěrná zídka oddělující parkovací stání od chodníku pro pěší kolem bytového domu č.p. 1603. Nad pozemkem parc. č. 389/201 vede elektrické vedení – ošetřeno věcným břemenem, které je evidováno v operátu KN.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby