Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Svitavách oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 249821/19/2808-00540-609281

Datum a čas: 27.3.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy – zasedací místnost.

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, Svitavy

Zápis dražitelů: 27. 3. 2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
01 Pojízdné zařízení na vysokotlaké mokré lakování VALSPRAY BERGAMO VTN321, výrobní číslo:7676, rok výroby 2017 1,00 60 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Pojízdné zařízení na vysokotlaké mokré lakování VALSPRAY BERGAMO VTN321, výrobní číslo:7676, rok výroby 2017. Jedná se o věc použitou. Vzhledem ke skutečnosti, že dražená věc movitá je v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k této vydražené věci movité uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.

01 02 04

Stručný popis dražby

Pojízdné zařízení na vysokotlaké mokré lakování VALSPRAY BERGAMO VTN321, výrobní číslo:7676, rok výroby 2017. Jedná se o věc použitou. Vzhledem ke skutečnosti, že dražená věc movitá je v obchodním majetku plátce DPH, bude vydražiteli vystaveno potvrzení o úhradě nejvyššího podání u vydražené věci movité v daňové exekuci (daňový doklad) a bude možno k této vydražené věci movité uplatnit odpočet DPH ve výši 21 %.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby