Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Ostrava II oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 545256/19/3202-00540-803679

Datum a čas: 20.3.2019 od 13:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Územní pracoviště Ostrava II, Horní 1619/63, 700 30 Ostrava-Jih, Hrabůvka

Místo vyzvednutí: ulice Blanická 1/170, Ostrava-Stará Bělá – část obce Stará Bělá

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 13.00 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 450 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Nemovitost - parcela čís. 28/7 s budovou č.p. 1 v městské části Stará Bělá 1,00 4 900 000,00 Kč 2 450 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovitost je parcela čís. 28/7 s budovou č.p. 1 ve Statutárním městě Ostrava, městská
část Stará Bělá, v oploceném areálu bývalého zemědělského podniku s přístupem z ulice
Blanická. Nemovitost je napojena na veškeré inženýrské sítě.
Budova pravoúhlého půdorysu obsahuje podzemní podlaží pod menší částí zastavěné
plochy nadzemního podlaží, jedno nadzemní podlaží a půdní prostor.
Soupis místností: vstup, střední chodba, doleva část bývalé administrativy, vpravo část
bývalé výroby se sociálním zázemím, skladovací prostory, vstup na půdu, přístup do sklepa,
druhý vstup z venku.
Konstrukce a vybavení: základy kamenné, nadzemní část zděná tl. 90 cm, stropy klenuté -
česká placka, klenba válená, válená do žeber, křížová, schody do sklepa cihelné, ve sklepě
klenba, schody na půdu dřevěné s podstupnicemi, střecha sedlová, valbová, krov dřevěný,
v části trámy, krytina nad částí vlnitý eternit, tašky, bleskosvod, klempířské konstrukce
střechy z pozinkovaného plechu. Okna zdvojená, dveře rámové a plné, vrata plechová.
Podlahy převážně dlažby, povlaky, betonové. Vnitřní omítky vápenné hladké, obklad
v sociálních zařízeních. Venkovní omítka vápenná.
Sociální zařízení pro ženy, WC, umývadla, sociální zařízení pro muže , WC, pisoáry,
umývadla, sprcha. Šatna se sprchovým koutem.
Elektroinstalace světelná a motorová, ústřední vytápění, plynový kotel a deskové radiátory,
el. žebříček.
Budova je napojena na veřejný vodovod, plyn, kanalizace odvedena do septiku.
Stáří stavby není doloženo, dotazem na Obecním úřadu byl sdělen rok 1883 s první
zmínkou. V roce 1943 byly provedeny některé úpravy, zejména střecha. Od roku 2000 byla
prováděna postupná modernizace pro výrobu zdravotních pomůcek – výměna oken,
podlahy, sociálního zařízení včetně zařizovacích předmětů, rozvody vody, plynu, odpady do
septiku, vnitřní omítky a obklady. Dle údajů vlastníka není pro výrobu užívaná od roku 2013.
V současnosti užívaná jako sklad.

1 2 3 4 5 6 7

Stručný popis dražby

Termín individuální prohlídky možný po telefonické domluvě. Organizovaná prohlídka - 20. března 2019, 09:00 – 10:00 hod., Blanická 1/170, 724 00 Ostrava – Stará Bělá. tel. Kontakt: 596 705 380, 703 178 739, Bc. Klanica Bližší informace jsou uvedeny v dražební vyhlášce, popř. znaleckém posudku uloženém u správce daně.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby