Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Kutné Hoře oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 654534/19/2113-00540-204056

Datum a čas: 21.3.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj, Územní pracoviště v Kutné Hoře, U Lorce 39, 284 01 Kutná Hora

Zápis dražitelů: Dne 21.3.2019 od 08:30 hod. do 09:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 334 000,00 Kč

Dražební jistota 80 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek-ostatní plocha Čáslav 3106 11394 485 440,00 Kč 334 000,00 Kč
Podmínky: Pozemek p.č. 1444/1 je dražen jako soubor s pozemkem p.č. 1444/2.
Celková výsledná cena obou pozemků je 500 000,-Kč. Nejnižší podání činí částku 334 000,- Kč a dražební jistota pro
soubor byla stanovena na 80 000,- Kč.
Popis: Pozemek p.č. 1444/1 a 1444/2 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno.
Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky.
Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky.
Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku.
Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná.
Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.


1444/1 1444/1
pozemek - ostatní plocha Čáslav 80 11394 14 560,00 Kč
Podmínky: Pozemek p.č. 1444/2 je dražen jako soubor s pozemkem p.č. 1444/1.
Celková výsledná cena obou pozemků je 500 000,- Kč. Nejnižší podání činí částku 334 000,- Kč a dražební jistota pro soubor byla stanovena na 80 000,- Kč.
Popis: Pozemek p.č. 1444/1 a 1444/2 tvoří jeden funkční celek při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno.
Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky.
Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky.
Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku.
Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná.
Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch.


1444/2 1444/2

Stručný popis dražby

Dražba 2 pozemků tvořících jeden funkční celek. Pozemky se nacházejí při západním okraji zastavěné části města Čáslav. Přístup k nim je po zpevněné veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2046/3 ve vlastnictví města. Jsou napojeny na veřejný rozvod elektro a je možnost připojení na veřejný rozvod vody – zatím nepřipojeno. Pozemky jsou vedeny v KN jako ostatní – manipulační plocha. Na přístupové, severní straně přes zmíněnou přístupovou komunikaci sousedí s provozním areálem bývalého podniku Zenit. Na východní straně je nezastavěný pozemek a lokalita dále přechází v zástavbu rodinných domů. V jihovýchodním směru pozemek sousedí s rybníkem, část oceňovaného pozemku 1444/1 do tohoto rybníka zasahuje. V západním směru na pozemek navazují nezastavěné zemědělské pozemky. Ve vzdálenosti cca 330 m západním směrem od hranice pozemku se nachází areál rozměrné řízené skládky. Od severovýchodu k jihozápadu je přes pozemek p.č. 1444/1 vedeno nadzemní vedení VN a omezuje tím případnou zastavitelnost pozemku. Šetřením znalce na stavebním úřadu Čáslav bylo zjištěno, že dražené pozemky jsou ve schváleném územním plánu města vedeny jako plocha označená ZD - plocha smíšená nezastavitelného území - zeleň dobrovolná. Na pozemcích jsou přípustné pouze stavby sloužící pro lesní hospodářství a hospodářství zemědělských a vodních ploch. Pozemky se draží jako soubor.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby