Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno IV oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 548641/19/3004-80542-708540

Datum a čas: 26.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, Brno, zasedací sál

Zápis dražitelů: 26.03.2019 od 09,30 hod. v zasedacím sále ve 3. patře budovy Územního pracoviště Brno IV, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Rybníček 2, Brno

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 28 000,00 Kč

Dražební jistota 14 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek, parc. č. 834 Borač 104 26 42 000,00 Kč 28 000,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Předmět dražby není v obchodním majetku plátce DPH.

Popis: Pozemek o výměře 104 m2 je v operátu KN evidován jako ostatní, jiná plocha. Pozemek je rovinný, bez staveb a trvalých porostů, na části pozemku je složena suť.

Stručný popis dražby

dražba pozemku o výměře 104 m2 v kú Borač
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby