Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Brno IV oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 546886/19/3004-80542-708540

Datum a čas: 21.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště Brno IV, Rybníček 2, Brno, zasedací sál

Zápis dražitelů: 21.03.2019 od 09,30 hod. v zasedacím sále ve 3. patře budovy Územního pracoviště Brno IV, Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Rybníček 2, Brno

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 180 000,00 Kč

Dražební jistota 90 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek, parc. číslo 1073 Želešice 1202 1000 270 000,00 Kč 180 000,00 Kč
Podmínky: viz přiložená dražební vyhláška
Předmět dražby není v obchodním majetku plátce DPH.

Popis: Pozemek parc. č. 1073 – zahrada o výměře 1 202 m2 se nachází v zahrádkářské osadě severozápadně od zastavěného území Želešic.
Pozemek je v extravilánu obce, mimo zastavěné a zastavitelné území obce cca 2 km severozápadně od centra obce Želešice v zahrádkářské osadě a cca 0,5 km východně od areálu lomu Želešice. Pozemek je neužívaný, v terénu není ohraničený, oplocený je částečně při západní hranici pozemku. Na pozemku jsou trvalé porosty – ovocné stromy, které jsou přestárlé, neošetřované, dále je na pozemku dřevěný otevřený přístřešek, který je na konci životnosti, při západní hranici pozemku jsou pak betonové skruže pro zachytávání dešťové vody.
Pozemek je pravidelného obdélníkového tvaru o celkové výměře 1 202 m2 ve směru sever – jih, ve svahu přivráceném k jihu, šířka pozemku je cca 22 m, délka cca 55 m. Přístup k pozemku je po nezpevněné pěšině na pozemcích parc. č. 1066/1, 1066/2 a 1066/3 – ve vlastnictví obce Želešice v délce cca 120 m z nezpevněné cesty, která je při západní hranici pozemku parc. č. 90/17 – lesní pozemek, rovněž ve vlastnictví obce Želešice. Zpevněná komunikace je na pozemku parc. č. 838/2 ve vlastnictví obce Želešice a je ve vzdálenosti cca 200 m od odbočky s pěšinou.
Z hlediska územního plánu obce Želešice je pozemek součástí ploch I – funkční plochy individuální rekreace, zahrady, s možností výstavby rekreačního objektu.


Stručný popis dražby

dražba pozemku - zahrady o výměře 1 202 m2 v kú Želešice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby