Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby bytů

Číslo jednací: 150348/19/2504-00540-507217

Datum a čas: 27.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 30 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 spoluvlastnický podíl 1/6 - byt 1,00 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: • ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na nemovité věci

nemovitosti - kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov
LV 5723, podíl 1/6
jednotka č.p./č.jednotky 1652/24 (byt, podíl na spol. část. domu a pozemku 785/38992)
Vymezeno v:
Budova Jirkov, č.p. 1652, 1653, 1654, byt. dům, LV 5650
na parcele 4813, 4814, 4815 (LV 5650)
Parcela 4813, 4814, 4815

nemovitosti - kat. území Jirkov, obec Jirkov, okres Chomutov
LV 5650, podíl 785/233952
pozemky parc. č. 4813
na pozemku stojí stavba: Jirkov, č.p. 1652, 1653, 1654, byt. dům
pozemky parc. č. 4814
na pozemku stojí stavba: Jirkov, č.p. 1652, 1653, 1654, byt. dům
pozemky parc. č. 4815
na pozemku stojí stavba: Jirkov, č.p. 1652, 1653, 1654, byt. dům
stavby Jirkov, č.p. 1652, 1653, 1654, byt. dům na parcele č. 4813, 4814, 4815


1

Stručný popis dražby

spoluvlastnický podíl 1/6 bytu
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby