Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Třebíči oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 187752/19/2912-00540-704322

Datum a čas: 19.3.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v Třebíči, Žerotínovo náměstí 17/1, Třebíč, v zasedací místnosti v budově A, 2.patro

Zápis dražitelů: Dne 19.03.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 166 666,00 Kč

Dražební jistota 17 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor nemovitých věcí 2,00 204 635,00 Kč 136 423,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Viz dražební vyhláška
Popis: Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 482 pro katastrální území Petrovice u Třebíče, obec Petrovice

- pozemek (orná půda) parc.č. 304/1 o výměře 7253 m2
- pozemek (ostatní plocha, ost.komunikace) parc.č.1584/5 o výměře 262 m2

304-1 1584-5
2 Nemovitá věc 1,00 45 365,00 Kč 30 243,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Viz dražební vyhláška
Popis: Nemovitá věc zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 482 pro katastrální území Petrovice u Třebíče, obec Petrovice

- pozemek (orná půda) parc.č. 304/45 o výměře 1666 m2

304-45

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, na LV 482 pro katastrální území Petrovice u Třebíče, obec Petrovice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby