Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 176558/19/3309-80541-701278

Datum a čas: 19.3.2019 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: 19.3.2019 od 9:00 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 933 334,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba rodinného domu 1,00 1 400 001,00 Kč 933 334,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty. Jistotu lze uhradit platbou na účet shora uvedeného správce daně tak, aby byla připsána na účet správce daně uvedený v dražební vyhlášce nejpozději do 15. 03. 2019.
Popis: Nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště
Uherský Brod, na LV č. 7414 pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod,
a to:
- pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 772/3 o výměře 175 m2
Součástí je stavba: Uherský Brod, č.p. 1045, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 772/3,
- pozemek (zahrada), parcelní číslo 6840/3 o výměře 262 m2.

rodinný dům

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod, na LV č. 7414 pro obec Uherský Brod, katastrální území Uherský Brod, a to: - pozemek (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. St. 772/3 o výměře 175 m2 Součástí je stavba: Uherský Brod, č.p. 1045, rod. dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 772/3, - pozemek (zahrada), parcelní číslo 6840/3 o výměře 262 m2.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby