Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 159259/19/3101-80541-800629

Datum a čas: 4.4.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9.30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 293 333,00 Kč

Dražební jistota 80 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky, součástí je stavba (rodinný dům, stodola, chlév), zahrada, trvalý travní porost, ostatní plocha Dešná 2353 192 440 000,00 Kč 293 333,00 Kč
Podmínky: Podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: pozemky:
- parcela č. 134 o výměře 258 m2, zahrada,
- parcela č. 135 o výměře 237 m2, ostatní plocha,
- parcela č. 136 o výměře 624 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
součástí je stavba: Brodek u Konice č.p. 105, rod. dům,
stavba stojí na pozemku p.č.: 136
- parcela č. 137 o výměře 476 m2, zahrada,
- parcela č. 2299 o výměře 758 m2, trvalý travní porost,
vše zapsáno na LV 192 pro katastrální území Dešná, obec Brodek u Konice, okres Prostějov, vedeno u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov.


mapa katastr dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105 dům č.p.105

Stručný popis dražby

Nemovité věci jsou přístupné ze zpevněné komunikace a jsou napojeny na hlavní řady inženýrských sítí přípojkou vody z veřejného řadu a přípojkou elektro. Odkanalizování je provedeno do jímky. Rodinný dům č.p. 105 o jednom nadzemním podlaží je dobře dostupný, parkování je možné na vlastních pozemcích. Nachází se v něm jedna bytová jednotka bez funkčního příslušenství. Je z malé části podsklepený, základy jsou bez funkčních izolací, svislé nosné konstrukce zděné ze smíšeného zdiva (vepřovice a cihly) o tloušťce nad 45 cm, stropy s rovným podhledem, střecha sklonitá, střešní krytina z pálených tašek, klempířské konstrukce a vnější úpravy chybí. Vnější a vnitřní obklady nejsou, schody nejsou, dveře dřevěné náplňové, okna dřevěná dvojitá, podlahy obytných místností betonové, kryté koberci, podlahy ostatních místností z keramické dlažby. Vytápění není, elektroinstalace světelná na pojistky, rozvod vody pouze provizorní, zdroj teplé vody a instalace plynu chybí, vnitřní kanalizace částečná (příprava rozvodu u WC), stáří objektu cca 100 let, celkový stav podprůměrný vlivem nedostatečné údržby a dlouhodobějšího nevyužívání. Na dům navazují dvě vedlejší stavby, hospodářské objekty, bývalé chlévy (zastavěná plocha 89,55 m2, jedno nadzemní podlaží, nepodsklepené) a stodola (zastavěná plocha 164,96 m2, jedno nadzemní podlaží, nepodsklepená). Pozemek p.č. 2299 se nachází v blízkosti domu č.p. 105, vlevo od místní komunikace směrem do centra obce, a slouží jako trvalý travní porost.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby