Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 187244/19/2509-00540-500164

Datum a čas: 27.3.2019 od 13:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny.

Zápis dražitelů: 12:30 hodin.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 130 000,00 Kč

Dražební jistota 40 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek Letov 3746 5 260 000,00 Kč 130 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela St. 81.– pozemek o výměře 3746 m2, veden jako zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště.
Parcela je zapsána na listu vlastnictví pod obcí Podbořany, katastrální území Letov, nachází
se mimo obec, obklopená okolními pozemky. Dle výpisu z katastru nemovitostí existuje
k parcele přístupová komunikace parc. č. 652/1 a 652/2. Jedná se o nezpevněnou polní
cestu, která je přerušená výkopem a náletovými dřevinami. V rámci ocenění bylo zjištěno,
že k pozemku prakticky neexistuje fyzický příjezd ani přístup, pozemek je bez inž. sítí
(pouze je zde el. přívod), pozemek je bez staveb, v okolí se nachází náletové dřeviny a
ekologická zátěž, představována skládkou nebezpečných látek.

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

Stručný popis dražby

dražba pozemku podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby