Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Lounech oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 187102/19/2509-00540-500164

Datum a čas: 27.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Lounech, Rybalkova 2376, 440 68 Louny

Zápis dražitelů: 09:30 hod

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 250 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří,Součástí je stavba: Solopysky, č.p. 5, rod. dům,Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 15/1 katastrální území Solopysky u Loun 521 237 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela St. 15/1, jejíž součástí je stavba č.p. 5, se nachází poměrně v centru obce Solopysky, obec je situovaná v údolí potoka Hasiny severovýchodně od Domoušic. Obec Domoušice a obec Solopysky nemají nějaký větší historický, ekonomický či kulturní význam. V obci není kanalizační systém odpadních vod – je zde pouze kanalizace silniční, je zde rozvod elektro, veřejný vodovod. V obci mohou být konfliktní skupiny obyvatel.
Jedná se o bývalou zemědělskou usedlost, skládající se z hlavního objektu, který slouží k bydlení, z objektu chléva, stavebně navazujícího na objekt obytný, ze studny, dvorku a plotu. Stavba je samostatná – neřadová – nepodsklepená, má dvě nadzemní podlaží s půdním prostorem nad druhým nadzemním podlažím. Základy stavby jsou kamenné masivní, obvodové stěny domu jsou rovněž masivní kamenné. Stropy jsou dřevěné trámové se záklopovou konstrukcí, podhledy – prkna a rákos, omítky vnitřní jsou vápenné – velmi staré – původní, venkovní fasádní povrchy nejsou provedeny, střecha je sedlová vaznicová, s krovovou konstrukcí, střešní žlaby nejsou vůbec, a tím může docházet k zamokřování základů stavby a ke zvýšení úrovně vlhkosti. V prvním nadzemním podlaží je jeden byt, v němž jsou dvě obytné místnosti v čele domu, kuchyně (kamna na uhlí) se vstupem do jakési spíže a koupelna (el. bojler, vana s umyvadlem), podlahy jsou betonové. Byt v druhém nadzemním podlaží má dvě místnosti v čele domu, síň s malým samostatným prostorem s využitím jako spíž, chodba, schodiště, kuchyně (kamna na uhlí) se vstupem do koupelny (el. bojler na 200 l, vana). Půdní prostor nad domem a chlévem je společný, není zde odděleno nějakou příčkou. Chlév je užíván jako skladiště, vnitřní prostory nejsou udržovány, dochovány jsou žlaby pro krmení dobytka. Chlév má vnitřní dvě podlaží, stropy jsou klenbové a nad klenbou je ještě strop dřevěný se záklopem, vstup do druhého podlaží je dřevěným žebříkem postaveným zvenčí ke štítu. Střecha je sedlová vaznicová a navazuje na střechu rodinného domu.
Elektroinstalace v domě je v katastrofálním stavu, nebyla provedena izolace základů, a tím je celé přízemí napadené vlhkostí, dva komíny nejsou kontrolovány a čištěny, je třeba provést opravu či výměnu krokví a latí střechy. Celkový stav objektu je špatný, stáří stavby se odhaduje na 100 roků. Objekt je v současné době užíván k bydlení 5 osobami.
Dále bylo do znaleckého posudku zahrnuto a oceněno: plot dřevěný prkenný, plot zděný od vrat k dřevěnému plotu, plot kamenný u RD, vodopřípojka ze studny do domu, přístřešek u vchodu do domu, betonový schod u vchodu a přístupová deska pod přístřeškem.

foto1 foto2 foto3
trvalý travní porost, zemědělský půdní fond katastrální území Solopysky u Loun 3650 237 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Parcela 791/1 – pozemek o výměře 3650 m2, vedena jako trvalý travní porost.
Parcela se nachází vpravo od komunikace, která spojuje obec Solopysky s obcí Konětopy,a to ve vzdálenosti od obce Solopysky cca 800 bm. Parcela je v silném spádovém terénu a je zarostlá částečně křovinami a nálety. Parcela není nijak obdělávána a ani využívána. Přístup na konkrétní parcelu není po cestě ani zpevněné, ani polní. Je v uceleném lánu podobných pozemků, které s parcelou sousedí. Snížení ocenění je provedeno u přístupu k pozemku, který je jen po cizím pozemku. Nejsou zde žádné inženýrské sítě, balvanitost není, zamokřenost není, imise nejsou, ochranné pásmo ani chráněná krajinná oblast není.

foto1 foto2 foto3

Stručný popis dražby

dražba nemovitostí podrobnosti viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby