Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Plzeň - sever oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 157528/19/2302-00540-402168

Datum a čas: 28.3.2019 od 11:00 hodin

Místo: Budova Územního pracoviště Plzeň-sever, Nám. Českých bratří 8, 301 00 Plzeň, přízemí, zasedací místnost.

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 10:30 do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 61 000,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemky Doubrava u Plzně 4334 212 91 000,00 Kč 61 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky, p.č. 226/2 o výměře 545 m2 a 228/2 o výměře 3789 m2, se nacházejí v nezastavěné části Doubravy, která je stavebně nesrostlou částí města Nýřany. Pozemky se nacházejí v blízkosti zemědělských staveb jižně od zastavěné části obce. Jedná se o nemovité věci, které slouží jako zemědělské pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda, dle hodnoty BPEJ se jedná o pozemky zemědělsky kvalitní. Část pozemků je užívána jako pole, převážná část je užívána k pastvě. Na části pozemku je složená stavební suť a na pozemku p.č. 228/2 se nachází náletová zeleň.

IMG_5917 IMG_5918 IMG_5919 IMG_5920

Stručný popis dražby

Pozemky parc. č. 226/2 a parc. č. 228/2 zapsané na LV 212 v obci Nýřany, k. ú. Doubrava u Plzně.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby