Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Hradci Králové oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 32464/19/2701-80541-602298

Datum a čas: 20.2.2019 od 10:00 hodin

Místo: Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové

Zápis dražitelů: 20.02.2019 od 09:45 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 94 080,00 Kč

Dražební jistota 25 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří Brná nad Labem 37 1068
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Okres: CZ0427 Ústí nad Labem           Obec: 554804 Ústí nad Labem
Kat.území: 609901 Brná nad Labem    List vlastnictví: 1068
Podíl: 1/2
Nemovitosti
Pozemky
Parcela Výměra[m2]      Druh pozemku
419             37                zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Brná, č.e. 469, rod.rekr
Stavba stojí na pozemku p.č.: 419


zastavěná plocha a nádvoří a zahrada Brná nad Labem 1195 675
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Okres: CZ0427 Ústí nad Labem           Obec: 554804 Ústí nad Labem
Kat.území: 609901 Brná nad Labem    List vlastnictví: 675
Podíl: 1/8
Nemovitosti
Pozemky
Parcela  Výměra[m2]      Druh pozemku
418             1181              zahrada
420                 14             zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st., bez LV

Stručný popis dražby

Jedná se o dražbu spoluvlastnického podílu 1/2 a podílu 1/8 na nemovitých věcech.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby