Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 18857/19/3101-80542-803695

Datum a čas: 21.3.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost č. 315

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 12.30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 784 735,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek parcela č. 725/2 a parcela č. 725/3 Hodolany 2186 3882 1 569 470,00 Kč 754 735,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Pozemek parc. č. 725/3 slouží jako přístupová komunikace k novostavbám rodinných domů. Pozemek je zpevněn kamenem obalovaným živicí a v části betonovou zámkovou dlažbou.

Pozemek parc. č. 725/2, zahrada, je pravidelného tvaru, rovinatého charakteru. Na pozemku se nachází oplocení z prefabrikovaných desek.

pozemek č.725/2 pozemek 725/3 pozemky č. 725/2 a č. 725/3

Stručný popis dražby

dražba pozemků
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby