Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 18745/19/3101-80542-804504

Datum a čas: 14.3.2019 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 12.30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 20 000,00 Kč

Dražební jistota 5 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemku p.č. 511 - orná půda Turovice 3105 540 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Jedná se o zemědělský pozemek mimo zastavěné území obce. Je úzkého tvaru, proměnlivě svažitý. Pozemek je zemědělsky využíván, na dvou místech je zemědělská využitelnost přerušena příkopem s náletovými porosty. Tato plocha je však zanedbatelná. Pozemek je aktuálně využíván bez nájemní či pachtovní smlouvy.Mapa p.č. 511 Ortofoto p.č. 511

Stručný popis dražby

Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby