Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Kroměříži oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 9969/19/3304-00540-701551

Datum a čas: 6.3.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži Husovo náměstí 535/21, 767 01 Kroměříž 3. patro, zasedací místnost č. dveří 322

Zápis dražitelů: v místě konání dražby, den konání dražby od 09:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 213 333,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 261 a stavba Skaštice, č.p. 79 Skaštice 521 49 320 000,00 Kč 213 333,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemky:
zastavěná plocha a nádvoří, parcela č. 261 o výměře 521 m2
součástí je stavba: Skaštice, č.p. 79, bydlení
stavba stojí na pozemku p.č.: 261
vše zapsané na LV č. 49 pro obec Skaštice, katastrální území Skaštice, u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž.

Zděný koncový dům, nepodsklepený, jedno nadzemní podlaží, sedlová střecha se šablonami. Dům je dlouhodobě neužívaný a neudržovaný. Odpojený od všech sítí. Vstup na pozemek plechovou bránou u domu a druhou plechovou bránou ze zadní strany od hlavní silnice. Mezi domem a stodolou náletové keře, za stodolou velký ořešák. Dům má jedno okno otevřené, další jsou v dolní části zabedněná.

20180918_095559 20180918_095710

Stručný popis dražby

prohlídka nemovitých věcí možná po dohodě se shora uvedeným správcem daně, nejpozději 3 dny před konáním dražebního jednání. Znalecký posudek k nahlédnutí na Finančním úřadě pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Kroměříži, Husovo náměstí 535/21, 3. patro, kancelář č. 312, telefon: 573 323 320 nebo mobil: 734 182 362.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby