Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 18833/19/2504-00540-507217

Datum a čas: 20.2.2019 od 13:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: 20.02.2019 od 12:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 146 667,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky Škrle 2480 15 220 000,00 Kč 146 667,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: nemovitosti - kat. území Škrle, obec Bílence, okres Chomutov, LV 15
pozemky parc. č. St. 41/1
součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav.
stavba stojí na pozemku p.č. St. 41/1
pozemky parc. č. 8/2, 8/6

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
1 2

Stručný popis dražby

pozemky Škrle
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby