Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby garáží

Číslo jednací: 16554/19/2504-00540-507217

Datum a čas: 20.2.2019 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: 20.02.2019 od 9:30 ho.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 40 000,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek jehož součástí je stavba (garáž) Černovice u Chomutova 23 126 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).

Popis: nemovitosti - kat. území Černovice u Chomutova, obec Černovice, okres Chomutov, LV 126
pozemky parc. č. 2177/14
součástí je stavba: bez čp/če, garáž
stavba stojí na pozemku p.č. 2177/14

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
1 2 3 4

Stručný popis dražby

pozemek, jehož součástí je garáž
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby