Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1510971/18/2601-80541-501766

Datum a čas: 24.1.2019 od 10:15 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, zasedací místnost č. dv. Z 1, 1. poschodí

Místo vyzvednutí: FÚ pro LK, ÚzP v Liberci

Zápis dražitelů: 24. ledna 2019 od 09:45 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, č. dv. Z 1, 1. poschodí

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 400 000,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
oplocený areál s vodní plochou a neudržovaným drevěným domkem + přístupová cesta (mostek) přes Ostašovský potok Ostašov u Liberce; Horní Suchá u Liberce 436; 77 600 000,00 Kč 400 000,00 Kč
Podmínky: 
Správce daně bude nabízené nemovité věci dražit výhradně jako jeden soubor.
Popis: 
1a) Nemovité věci včetně příslušenství evidované v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, v katastrálním území Ostašov u Liberce, na LV č. 436:
Pozemky
Parcela  Výměra (m2)       Druh pozemku                      Způsob využití
175            530                vodní plocha                         vodní nádrž umělá
176/1         864                ostatní plocha jiná plocha
176/3           37                zastavěná plocha a nádvoří
Na pozemku stojí stavba: bez čp/če, jiná st.
č. budovy      Způsob využití     Na parcele
bez čp/če            jiná st.               176/3
1b) Nemovité věci včetně příslušenství evidované v územní působnosti Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrálního pracoviště Liberec, v katastrálním území Horní Suchá u Liberce, na LV č. 77:
Pozemky
Parcela    Výměra (m2)      Druh pozemku                       Způsob využití
335                49               ostatní plocha                         jiná plocha

Předmětem dražby je areál oplocený drátěným plotem se vstupními ocelovými vraty, který se skládá z vodní plochy umělé (nádrž se zahnívající stojatou vodou) a dřevěného domku obdélníkového půdorysu se zastřešenou terasou u jeho vstupu, který je nepodsklepený, bez podkroví, nevytápěný, bez kanalizace a vodovodu, elektřina je odpojená a nefunkční. Na pozemku se také nachází 1 stožár s osvětlením s hojným množstvím náletového porostu bez údržby. Areál je přístupný mostkem přes Ostašovský potok (parcela č. 335) v Křižanské ulici naproti domu čp. 102, část obce Liberec XXII – Horní Suchá, obec Liberec.

Chatka IMG_20180911_121043 IMG_20180911_121158 IMG_20180911_121241

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí - oplocený areál s vodní plochou a neudržovanou dřevěnou chatkou.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby