Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště Praha – východ oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4923055/18/2101-00540-204721

Datum a čas: 24.1.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Boleslavská 31/4, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 1. patro, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 24.1.2019 od 9:30 - 10:00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 4 900,00 Kč

Dražební jistota 1 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Lesní pozemky Kamenice nad Lipou 3911 576 9 800,00 Kč 4 900,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení jistoty do 22.1.2019.
Popis: Jedná se o lesní poz- Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 1881/73, parc. č. 1881/74 a parc. č. 2002/17, které jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 576 pro katastrální území kamenice nad Lipou, obec kamenice nad Lipou.
emky s lesními trvalými porosty.
- Pozemky jsou lokalizovány v různých částech mimo zastavěnou část obce Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov.
- Všechny dražené pozemky vytváří lesní porosty a na všech jsou vysazeny trvalé lesní porosty.
- V právním stavu katastru jsou pozemky vedené v druhu pozemku „lesní pozemek“, což souhlasí se skutečností zjištěnou při místním šetření.
- Dle platného schváleného územního plánu města Kamenice nad Lipou nejsou pozemky určené pro výstavbu.


Lesní pozemky Lesní pozemky

Stručný popis dražby

- Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 1881/73, parc. č. 1881/74 a parc. č. 2002/17, které jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 576 pro katastrální území kamenice nad Lipou, obec kamenice nad Lipou.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby