Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje zrušení veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1796833/18/2901-80541-711424

Datum a čas: 22.1.2019 od 8:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v JIhlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí

Zápis dražitelů: Dne 22.01.2019 od 07:15 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 320 336,00 Kč

Dražební jistota 206 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Samostatný objekt bývalého vepřína 1,00 40 000,00 Kč 26 667,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc.č.st. 108, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt bývalého vepřína, dlouhodobě mimo užívání, velmi špatný až havarijní technický stav vylučující možnost okamžitého užívání, velmi obtížný přístup vzhledem k neudržovanému přilehlému okolí a náletům. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Prvky uvedeného funkčního řešení zčásti odstraněny nebo chybí. Stavba je přízemní, nepodsklepená, sedlové zastřešení.


foto
2 Samostatný objekt jednolodní haly 1,00 1 160 000,00 Kč 773 334,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích jiného vlastníka parc.č.st. 128/1 a parc.č.st. 128/2, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt jednolodní haly s pochůznou lávkou ocelové konstrukce, dlouhodobě mimo běžnou a řádnou údržbu, neudržovaný technický stav, pronajatá ke skladování zemědělské produkce. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, sedlové zastřešení. Vjezdy ocelovými vraty z obou průčelí.


foto foto1
3 Samostatný objekt jednolodní haly 1,00 1 160 000,00 Kč 773 334,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích jiného vlastníka parc.č.st. 129/1 a parc.č.st. 129/2, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt jednolodní haly s pochůznou lávkou ocelové konstrukce, dlouhodobě mimo běžnou a řádnou údržbu, neudržovaný technický stav, pronajatá ke skladování paliv. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, sedlové zastřešení. Vjezdy ocelovými vraty z obou průčelí, k jižnímu průčelí je přistavěn zděný přístavek a k severnímu průčelí přizděná místnost rozvaděče, osazeny ventilátory.
Stavba se nalézá na pozemku jiného vlastníka. Na nemovitostech nevázne žádné věcné břemeno. Nemovitá věc je částečně pronajata nebo používána. Přístup k nemovité věci přes pozemky jiného vlastníka není ošetřen věcným břemenem ani doloženým smluvním vztahem.


foto foto1
4 Samostatný objekt zděné konstrukce 1,00 460 000,00 Kč 307 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích jiného vlastníka parc.č.st. 131/1 a parc.č.st. 131/2, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt jednolodní haly s přípravnou zděné konstrukce, dlouhodobě mimo běžnou a řádnou údržbu, neudržovaný technický stav, pronajatá ke skladování zemědělské produkce. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, sedlové zastřešení. Vjezdy dřevěnými vraty z obou štítových stran.


foto foto1
5 Samostatný objekt haly s přípravnou 1,00 490 000,00 Kč 326 667,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemcích jiného vlastníka parc.č.st. 132/1, parc.č.st. 132/2 a parc.č.st. 132/3, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt jednolodní haly s přípravnou a sociálním venkovním přístavkem v havarijním stavu, dlouhodobě mimo běžnou a řádnou údržbu, neudržovaný technický stav, pronajatá ke skladování zemědělské produkce. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Stavba je jednopodlažní, nepodsklepená, sedlové zastřešení. Vjezdy dřevěnými vraty z obou štítových stran.


foto foto1
6 Samostatný objekt váhy s kancelářskými prostory 1,00 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc.č.st. 113, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt váhy s kancelářskými prostory a sociálním příslušenstvím, dlouhodobě mimo užívání, velmi špatný až havarijní technický stav vylučující možnost okamžitého užívání, obtížný přístup vzhledem k neudržovanému přilehlému okolí a náletům. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace. Prvky uvedeného funkčního řešení ve větší části odstraněny nebo chybí. Stavba je jednopodlažní, sedlové zastřešení s půdním prostorem.


foto
7 Samostatný objekt s garážovými boxy 1,00 100 000,00 Kč 66 667,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc.č.st. 115, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný objekt se sedmi samostatnými identickými uzavřenými garážovými boxy. Špatný technický stav, zjevné vady a poruchy. Objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace, stavba je přízemní, nepodsklepená.


foto
8 Samostatný zděný objekt garáže. 1,00 55 000,00 Kč 36 667,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Budova bez č.p./č.e. stojící na pozemku jiného vlastníka parc.č.st. 96, vše zapsáno na LV č. 197, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava pro obec a katastrální území Jezdovice.
Samostatný zděný objekt, špatný technický stav, zjevné vady a poruchy. Objekt je využíván pro garážování nákladního vozu SDH, objekt není napojen na žádné sítě, nefunkční rozvod elektroinstalace, stavba je přízemní, nepodsklepená.


foto

Stručný popis dražby

Dražba zemědělských budov na pozemcích jiného vlastníka v k.ú. Jezdovice
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby