Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Zlíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2040201/18/3301-80541-712174

Datum a čas: 16.1.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 8. podlaží, místnost č. 828

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 09:30 hodin do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 11 334,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek (ostatní plocha) parcelní číslo 222/2 Zádveřice 84 1302 17 000,00 Kč 11 334,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: 
Pozemek (ostatní plocha) parcelní číslo 222/2 o výměře 84 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, zapsaný na listu vlastnictví č. 1302 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín, pro obec Zádveřice-Raková, katastrální území Zádveřice.
Pozemek je užíván jako manipulační plocha a parkoviště v jednotném funkčním celku s místní palírnou na okraji zastavěné části obce. Plocha je zpevněná silničními panely náležícími jinému vlastníku.


IMG_03 IMG_01 IMG_02

Stručný popis dražby

Pozemek (ostatní plocha) parcelní číslo 222/2 o výměře 84 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby