Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1783512/18/2809-00540-603570

Datum a čas: 7.2.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost č. 313 v 3. NP

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti č. 313 v 3. NP

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 100 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemek Katastrální úřad pro Pradubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí 5111 7656 150 000,00 Kč 100 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: 
Nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, katastrální území Česká Třebová, zapsané na listu vlastnictví 7656. Předmětem dražby je lesní pozemek určený k plnění funkcí lesa na parcele 590/9 o výměře 5111 m2, pravidelného tvaru
v rovinatém terénu navazující na lesní cestu v blízkosti místní komunikace. Na parcele 590/9 se nalézá lesní porost 664Db11 (smrková mýtní kmenovina s vtroušenou borovicí, věk 107 let, východní část se sníženým zakmeněním). Střední část porostu (cca 60% plochy pozemku) je smýcena mýtní těžbou. Zde se nalézá holinou bez lesního porostu
s ponechanými těžebními zbytky. Kmenovina se nalézá v rovinatém terénu, bez viditelných znaků nasvědčujících napadení smrku hnilobou.


KN1 KN2 SAM_4353 SAM_4354 SAM_4355 SAM_4357 SAM_4358

Stručný popis dražby

Dražba nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, katastrální území České Třebové, zapsané na listu vlastnictví 7656.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby