Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Mělníce oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4787133/18/2114-0540-209062

Datum a čas: 31.1.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se koná v hale Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník dne 31.1.2019 od 8:30 hod. do zahájení dražby. Informace o dražbě nemovitostí lze získat po předchozí domluvě u shora uvedeného správce daně na tel. 315639729, e-mail: miroslav.zeman@fs.mfcr.cz.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
jiná plocha a vodní nádrž umělá Golčův Jeníkov 178 751 3 000,00 Kč 2 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Nemovitosti v KÚ Golčův Jeníkov (635481), obec Golčův Jeníkov, okres Havlíčkův
Brod, zapsané na LV č. 751
Pozemky
Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob využití Způsob ochrany
1157/2 82 ostatní plocha jiná plocha
1414/4 13 vodní plocha vodní nádrž umělá
1761/2 83 ostatní plocha jiná plocha

Pozemky nejsou přístupné po veřejném pozemku, jsou situovány mimo zastavěnou část města, k pozemkům se vztahují ochranná pásma stávajících podzemních vedení, ropovod, VVTL plynovod, produktovod.
Pozemky  p.č. 1157/2 a 1761/2 jsou  zemědělsky využívány jako část většího celku, u pozemku p.č.1414/4 nebyla dohledána umělá vodní nádrž, pozemek je situován mezi lesním porostem.

pozemky/11572 pozemky/11573 pozemky/komplet

Stručný popis dražby

Nemovitosti v KÚ Golčův Jeníkov
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby