Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Mělníce oznamuje zrušení veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 4783064/18/2114-00540-209062

Datum a čas: 22.1.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů se koná v hale Finanční úřad pro Středočeský kraj ÚzP v Mělníce, Tyršova 105, 276 01 Mělník dne 22.1.2019 od 8:15 hod. do zahájení dražby. Informace o dražbě nemovitostí lze získat po předchozí domluvě u shora uvedeného správce daně na tel. 315639729, e-mail: miroslav.zeman@fs.mfcr.cz.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 4 600 000,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
dražba rodinného domu Mělník 733 1087 6 900 000,00 Kč 4 600 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Nemovitosti v KÚ Mělník (692816), obec Mělník, okres Mělník, zapsané na LV č. 1087
Pozemky
Parcela Výměra(m2) Druh pozemku Způsob ochrany
720/2 576 zahrada památkově chráněné
území, zemědělský
půdní fond
720/3 157 zastavěná plocha a nádvoří památkově chráněné
území, rozsáhlé
chráněné území
Součástí je stavba: Mělník, č.p. 2951, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 720/3
Oceňované nemovité věci jsou situovány v centrální části města (památkově chráněné lokalitě), v obytné zástavbě s rodinnými domy s výhledem do okolní krajiny. K datu ocenění má město Mělník schválený územní plán, nemá platnou cenovou mapu stavebních pozemků. Dle schváleného územního plánu města je pozemkům určeno funkční využití „centrální smíšené území“. Oceňované pozemky jsou napojeny na veřejný vodovod, kanalizaci, rozvod elektřiny a plynu, leží mimo záplavové území.
Stavba rodinného domu (RD) č.p. 2951 o velikosti 5+1 je samostatně stojící, zděná, podsklepená, má jedno nadzemní podlaží, valbovou střechu - s částečným účelovým využitím půdního prostoru (podkroví). Příslušenství k RD tvoří venkovní úpravy (vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, plynová přípojka, přípojka elektro, zpevněné plochy, oplocení, plotová vrátka a vjezdová vrata, venkovní terasa).
Na části pozemku p.č. 720/2 se nachází trvalý porost.

Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
nemovitost/SAM_0924 nemovitost/SAM_0925 nemovitost/SAM_0926 nemovitost/SAM_0927

Stručný popis dražby

Nemovitosti v KÚ Mělník Minimální výše příhozu u předmětu dražby je stanovena na 10 000,--Kč. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby