Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Hodoníně oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 4186140/18/3010-00540-708455

Datum a čas: 30.10.2018 od 9:00 hodin

Místo: FÚ pro Jihomoravský kraj, ÚzP v Hodoníně, Dukelských hrdinů 3653/1, 695 51 Hodonín, dražební místnost ve 2. podlaží, č. dveří 248

Místo vyzvednutí: Skoronice

Zápis dražitelů: probíhá od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 300 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek parc. č. 398/4, jehož součástí je stavba bez čp/če; pozemek parc. č. 398/6 a parc. č. 398/14 Skoronice 235 762 600 000,00 Kč 300 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty ve výši 10.000,-- Kč. Způsob úhrady dražební jistoty a další podrobnosti jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí, které spolu tvoří jeden funkční celek. Jedná se o stavbu vinného sklepa s přilehlými pozemky ve Skoronicích, ve sklepní lokalitě Přední díly, severozápadně od obce Skoronice. Stavba je tvořena nadzemním předsklepím a klenutým zemním sklepem. Předsklepí má dvě nadzemní podlaží. Stavba objektu byla provedena kolem roku 1960, v roce 2009 pak došlo k provedení částečných stavebních úprav. Přístup je po místní - zpevněné komunikaci - v dobrém technickém stavu. Objekt o uliční šíři 8m a hloubce 7,2 m zcela vyplňuje stavební parcelu č. 398/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 56 m2. V přízemí se nachází lisovna s keramickou dlažbou na podlaze a malá koštovna (popř. využitelná jako malá obytná místnost), po schodech je pak přístup do dalšího podlaží, ve kterém je jedna prostorná místnost (koštovna) s kuchyňským koutem. Ve stejném podlaží je pak včleněna i sprcha s umyvadlem. Ze schodiště je do boční stěny dodatečnou úpravou včleněno WC s umyvadlem - jako samostatná oddělená místnost. V suterénu se pak nachází zemní kvelbený vinný sklep o rozměrech 10 x 3 m. Obvodové stěny objektu jsou zděné z cihel v tl. 30 a 45 cm. Klenba zemního sklepa je z plných cihel, které jsou pokryty zvětralou vápennou omítkou. Sedlová střecha s dřevěným krovem a laťováním je pokryta pálenou jednodrážkovou střešní krytinou z obou stran. Oplechování a klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu (koroze). Stropy jsou keramické. Obvodový plášť je opatřen škrábaným břízolitem, který ve štítové části částečně chybí v důsledku opadu. Stěna orientovaná do svahu je pak opláštěna polystyrenovými deskami tl. 10cm bez další povrchové úpravy. Vchodové dveře jsou dřevěné. Okna v horním podlaží jsou plastová – tříkomorová (vyrobena 2009) bez venkovních parapetů, v přízemí jsou okna z ocelových rámů s jednoduchým zasklením, která jsou zvenčí opatřena kovovým zamřížováním. Vstup do suterénu je přes dvoukřídlé plechové dveře bez vloženého izolantu. Interiérové dveře jsou plné. Vnitřní úpravy povrchů jsou tvořeny vápennými omítkami, většinou ve špatném stavu – zdivo je zasaženo vlhkostí – na mnoha místech dochází k opadu omítek a vzniku plísní. Betonové schodiště do patra je obloženo dřevěnými stupnicemi. Nemovitost je odkanalizována do jímky, která se nachází na pozemku par. č. 398/6 – napojení na veřejnou kanalizaci není. Objekt je napojen na vlastní zdroj vody (studna), přičemž v prostoru lisovny se nachází t.č. neprovozovaná domácí vodárna (darling). Ohřev vody v objektu je řešen pomocí elektrického zásobníku TUV, který je osazen v lisovně. V obou koštovnách je umístěno topítko na plyn, přičemž před objektem byla dříve osazena mobilní plynová nádrž. Tato byla poskytovatelem po ukončení smlouvy odstraněna, ale příprava pro její opětovné osazení zůstala zachována. Objekt je napojen na elektřinu (220V + 380V), v části objektu již byla započata rekonstrukce elektroinstalace (rozvody z Cu vodičů). Kuchyňská linka v patře je osazena elektrickým sporákem zn. Indesit a odsavačem par. Lisovna v přízemí je pak osazena výše zmíněným el. zásobníkem TUV a dále nerezovým dvojdřezem. Ze stavebně-technického hlediska vykazuje obvodové zdivo výrazný vliv působení vlhkosti, patrně vlivem nedostatečné izolace. Celkový stav údržby objektu se jeví jako zanedbaný. Ve vzdálenosti cca 5 m od pozemku jsou sloupy přenosových tras velmi vysokého napětí (nadzemní vedení 110 kV), hospodaření na pozemku proto bude podléhat ustanovením o ochranném pásmu dle energetického zákona. Přímo nad pozemkem parc. č. 398/6 pak vede vysoké napětí 22kV (betonové sloupy), přívod ke stavbě sklepa je pak řešen podzemním kabelem do rozvaděče umístěného v čelní stěně budovy. I z tohoto řešení vyplývají omezení daná ochranným pásmem dle energetického zákona.

nemovité věci v k.ú. Skoronice - vinný sklep nemovité věci v k.ú. Skoronice - vinný sklep nemovité věci v k.ú. Skoronice - vinný sklep nem.věci v k.ú. Skoronice - příprava pro zásobník plynu vinný sklep - prostor pro uskladnění vína vinný sklep - prostor pro uskladnění vína kuchyňský kout v I. patře sprchový kout v patře WC u schodiště zásobník TUV v lisovně koštovna v přízemí schodiště do I. patra vinný sklep - koštovna v podkroví vinný sklep - vstup do suterénu vinný sklep - lisovna

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí zapsaných u KÚ pro JmK, Katastrální pracoviště Kyjov, na LV č. 762 pro obec a kat. území Skoronice. Pozemky se stavbou vinného sklepa jsou určeny ke společnému užívání a jsou draženy v rámci jednoho funkčního celku.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby