Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Hradci Králové oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1459473/18/2701-80541-602298

Datum a čas: 29.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Hradci Králové, U Koruny 1632, 502 00 Hradec Králové

Zápis dražitelů: 29.08.2018 od 09:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 255 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba spoluvlastnického podílu na nemovitých věcech 1,00 510 000,00 Kč 255 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci:
Okres: CZ0522 Jičín                                         Obec: 572926 Hořice
Kat.území: 645168 Hořice v Podkrkonoší        List vlastnictví: 165
Podíl: 1/3
Pozemky
Parcela    Výměra[m2]            Druh pozemku
St. 1254       226                      zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Hořice, č.p. 1156, rod.dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1254
527/2           123                      zahrada

Stručný popis dražby

• ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 na nemovité věci: Okres: CZ0522 Jičín Obec: 572926 Hořice Kat.území: 645168 Hořice v Podkrkonoší List vlastnictví: 165 Podíl: 1/3 Pozemky Parcela Výměra[m2] Druh pozemku St. 1254 226 zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Hořice, č.p. 1156, rod.dům Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1254 527/2 123 zahrada
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby