Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 1757967/18/2504-00540-506815

Datum a čas: 5.9.2018 od 13:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančího úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Místo vyzvednutí: zasedací místnost Finančího úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: od 12:30 hod

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 840,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Soubor movitých věcí 1,00 2 520,00 Kč 840,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: Podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky.
Popis: Předměty opakované dražby se budou dražit nejprve jako soubor movitých věcí pod pořadovým číslem 1 jako celek. Pokud nebude soubor pod pořadovým číslem 1 vydražen jako celek, budou se jednotlivé movité věci dražit samostatně, dle pořadových čísel 2, 3, 4, tak jak je uvedeno v dražební vyhlášce.
1) Soubor movitých věcí evidovaných pod pořadovými čísli 2, 3, 4
2) Sada 7 ks šroubováků Narex, Kleště 2329/155, Kleště 2304/190, Kleště 2306/190
3) Nůžky kuchyňské MGH, Ruční pila ocaska 500 mm FESTA
4) Kování COBRA BB 90 MOSAZ, Kování COBRA WC 72 CHROME


soubor movitých věcí soubor movitých věcí soubor movitých věcí

Stručný popis dražby

Opakovaná dražba souboru movitých věcí - viz dražební vyhláška
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby