Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Liberci oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1008395/18/2601-80541-507338

Datum a čas: 16.8.2018 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci, 1. máje 97, zasedací místnost č. dv. Z 1, 1. poschodí

Místo vyzvednutí: FÚ pro LK, ÚzP v Liberci

Zápis dražitelů: 16.08.2018 od 08:25 hod. v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Liberecký kraj, Územní pracoviště v Liberci č. dveří: Z1, 1. poschodí

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 678 920,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
rodinný dům s příslušenstvím, zahradou a dalšími trvalými travními porosty v Liberci-Vesci Vesec u Liberce 397 1 018 380,00 Kč 678 920,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
rodinný dům s příslušenstvím, zahradou a dalšími trvalými travními porosty v Liberci-Vesci

Nemovité věci včetně příslušenství, zapsané u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, katastrální pracoviště Liberec, katastrální území Vesec u Liberce, na listu vlastnictví č. 397

- Parcela č.: 479 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 110 m2
Součástí je stavba: bez čp/če, garáž
Stavba stojí na pozemku p.č.: 479
- Parcela č.: 483 – trvalý travní porost o výměře 124 m2
- Parcela č.: 484 – zahrada o výměře 431 m2
- Parcela č.: 485 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 72 m2
Součástí je stavba: Liberec XXV-Vesec, č.p. 271, rodinný dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 485
- Parcela č.: 486/2 – trvalý travní porost o výměře 18 m2

Předměty dražby jsou umístěny v jižní okrajové části krajského města Liberce, s místním názvem Vesec, při ul. Vesecká, za stávající zástavbou rodinných domů, podél řeky Lužická Nisa. Za touto řekou a podél ní je vedena železniční trať Liberec – Jablonec nad Nisou a za ní vede čtyřproudová průtahová komunikace směrem na Jablonec nad Nisou, která je umístěna na náspu a je opatřena protihlukovou bariérou. Místo je rovinné, přístup na pozemky je po parcele č. 483, která navazuje na ulici Vesecká. V místě je možnost napojení na veřejnou síť vody, elektro a plyn, na které má RD vlastní přípojky. Možnost napojení na veřejnou kanalizaci běžným způsobem do ul. Vesecká není. V dosahu místa (cca 300 m) je městská autobusová doprava. Vzdálenost do centra města asi 3,5 km. Při záplavách v roce 2010 byly pozemky 479, 484, 485 a 486/2 zaplaveny kdy úroveň vodní hladiny dosahovala na úroveň podlahy 1 NP rodinného domu a garáže. Pozemek 483, který tvoří přístupovou cestu k dalším nemovitostem, nemá žádnou povrchovou úpravu (nejedná se o zpevněnou plochu).

Rodinný dům - jedná se o samostatně stojící nepodsklepený dům o jedné bytové jednotce (4+kk) a 2 nadzemními podlažími se sedlovou střechou s vestavěným podkrovím do půdního prostoru. K RD je přistavěna garáž, která je s RD komunikačně propojena, ale má výrazně odlišné stavební a konstrukční provedení.
Celkový stav RD je špatný, není dlouhodobě užíván ani se na něm v posledních cca 9 letech neprováděly stavební ani jiné práce. Hlavní nosné konstrukce „trpí“ zvýšenou vlhkostí, na částech vnitřních povrchů jsou plísně. Negativní vliv na kvalitu a další technickou životnost má zatékání do objektu a i poslední povodeň.

Garáž – přístavba k rodinnému domu na pozemku č. 479, která je s RD komunikačně propojena. Jedná se o přízemní nepodsklepený objekt s pultovým krovem, který zároveň tvoří strop. Objekt vlastní stropní konstrukci nemá. Prostor pro 1 osobní automobil.
Technický stav je špatný, dlouhodobě neudržovaný a vyžaduje celkovou generální opravu.

Dvougaráž – přízemní nepodsklepený objekt s pultovou střechou na pozemku č. 484. Původně zahrnovala stání pro osobní auta.
Ke dni ocenění je stavba v demoličním stavu. Má havarovanou střechu, svislé zděné konstrukce včetně omítek jsou poškozené, kovová vrata jsou rovněž poškozená.


SDC11031 SDC11034

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí - rodinný dům s příslušenstvím, zahradou a dalšími trvalými travními porosty v Liberci-Vesci
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby