Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Chomutově oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1764346/18/2504-00540-507217

Datum a čas: 26.9.2018 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územního pracoviště v Chomutově

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 283 333,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl 1/2 nemovitosti Veselá u Častrova 204 147 425 000,00 Kč 283 333,00 Kč
Podmínky: Do znaleckého posudku č. 2550-16/2018 ze dne 10.05.2018 lze nahlédnout v úřední dny (pondělí, středa od 8:00 do 17:00 hodin) u shora uvedeného správce daně.
Popis: Pozemek parc. č. St. 71 se součástí, stavbou rodinného domu č.p. 87 a přilehlý pozemek parc. č. 1378 se nachází v severozápadní části zastavěného území obce Veselá. Rodinný dům č.p. 87 (dále jen „RD“) je stavba o dvou nadzemních podlažích bez podsklepení, se sedlovou střechou bez podkroví. Vstup do RD je z těsně přiléhající veřejné místní komunikace. K zadní podélné stěně RD je přistavěna úzká kolna s plochou střechou, částečně upravenou jako balkon přístupný z 2. NP RD. Kolna je užívána jako zádveří zadního vstupu do RD a z části jako dřevník. RD je připojen na veřejný vodovod, rozvod el. energie zemním kabelem a kanalizační přípojku. Splaškové vody jsou svedeny do septiku. 1. NP se skládá z chodby, kde jsou schody do 2. NP, dveře do uhelny s kotelnou a hospodářské místnosti. Z kotelny vedou dveře do garáže, přes kterou se jde dále do sklepa. V 2. NP se nachází byt 3+1 tvořený chodbou, kuchyní, obývacím pokojem, dvěma dalšími pokoji, sociálním zařízením a spíží. Bližší popis je uveden ve znaleckém posudku.

1 2 3 4 5

Stručný popis dražby

podíl 1/2 na RD
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby