Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 7 oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 5763592/18/2007-00540-110688

Datum a čas: 25.7.2018 od 10:00 hodin

Místo: zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Místo vyzvednutí: zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7

Zápis dražitelů: středa 25. 7. 2018 od 9:40 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 850,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Stůl BJURSTA Ikea 90 x 90 cm rozkládací, rozložený 150 x 90 cm 1,00 450,00 Kč 150,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stůl
2 Stůl BJURSTA Ikea 90 x 90 cm rozkládací, rozložený 150 x 90 cm 1,00 450,00 Kč 150,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stůl
3 Stůl BJURSTA Ikea 90 x 90 cm rozkládací, rozložený 150 x 90 cm 1,00 450,00 Kč 150,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stůl
4 Obraz Helena Dobrodinská „Moře“ Rozměr vč. rámu: š 63 cm x v 63 cm 1,00 750,00 Kč 250,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

moře
5 Stůl BJURSTA Ikea 90 x 90 cm rozkládací, rozložený 150 x 90 cm 1,00 450,00 Kč 150,00 Kč 50,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 

Stůl

Stručný popis dražby

Den, místo a čas konání prohlídky movitých věcí, organizační zabezpečení prohlídky: 25. 7. 2018 v 9:30 hod. v zasedací místnost SFÚ, 3. patro, č. dveří 359 v budově nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7. Každý předmět dražby se bude dražit jednotlivě dle pořadí uvedeného v dražební vyhlášce. Minimální výše příhozu u každého předmětu dražby je stanovena na 50 Kč. Způsob a lhůta úhrady nejvyššího dražebního podání: Vydražitel musí nejvyšší podání uhradit ihned; neučiní-li tak, draží se věc znovu bez jeho účasti (§ 211 odst. 2 daňového řádu). Detaily v dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby