Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Ústí nad Labem oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1660939/18/2501-80542-507530

Datum a čas: 8.8.2018 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, zasedací místnost,1. patro

Zápis dražitelů: 08.08.2018 od 12:30 hodin v zasedací místnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Labem, 1. patro

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 366 667,00 Kč

Dražební jistota 100 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek v obci Kyjov Jihomoravský 2380 2848 550 000,00 Kč 366 667,00 Kč
Podmínky: Podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky
Popis: Oceňovaný pozemek je pozemek charakteru orná půda bez trvalých porostů a stejně tak užívaný, situovaný západně od města Kyjov, v lokalitě Bukovanská, směrem na obec Bukovany. Pozemek je mírně svažitý, se sklonem k východu s přístupem k jedné straně pozemku ze státní komunikace Kyjov – Bukovany, v blízkosti nemocnice a silničního obchvatu města. Pozemek je od centrální části města oddělen železniční tratí a silnicí, nutnost obcházení. Pozemek nemá inženýrské sítě. V platném územním plánu města Kyjov se jedná o zastavitelnou plochu města s plochou určenou k bydlení, s nutností vypracování územní studie lokality se značnou dobou přípravy k zastavění.

foto 1 foto 2 foto 3

Stručný popis dražby

Okres: CZ0645 Hodonín Obec: 586307 Kyjov Kat. území: 678431 Kyjov LV: 2848 Nemovitosti Pozemky: Parcela č. 4055/49, orná půda
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby