Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1259169/18/2809-00540-609220

Datum a čas: 28.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad Orlicí, zasedací místnost č. 313 v 3. NP

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hod. do zahájení dražebního jednání v zasedací místnosti č. 313 v 3. NP

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 245 783,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Dražba spoluvlastnického podílu na nemovité věci, podíl 1/2 1,00 368 675,00 Kč 245 783,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: viz dražební vyhláška
Popis: Nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, katastrální území Kozlov u České Třebové, zapsané na listu vlastnictví 81, podíl ½.
Předmětem dražby jsou pozemky p.č. st. 52/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 m2, se stavbou RD čp. 38, a p.č. 62 - trvalý travní porost o výměře 14m2 , p.č. 367/31 - ostatní plocha o výměře 76 m 2, p.č. 367/32 - ostatní plocha o výměře o výměře 28 m 2 a p.č. 367/33 – ostatní plocha o výměře 14 m 2. Pozemky TTP a ostatní – jiná plocha jsou funkčně spojeny se stavbou RD. Pozemky jsou svažité přes 15% , jsou přístupné z místní zpevněné komunikace, u pozemku je možno parkovat.
Dále je předmětem dražby stavba rodinného domu č.p. 38, který pochází z poloviny 19. století. Jedná se o převážně roubenou stavbu, podstávkové konstrukce. Vnitřní prostory byly před 13 lety částečně modernizovány. Ve funkčním celku s hlavní stavbou jsou venkovní úpravy a to: přípojka vodovodu, vodoměrná šachta, přípojka kanalizace, žumpa na vyvážení, přípojka elektro, el. rozvodná skříň a zpevněná plocha ze zámkové dlažby.
Hlavní vstup do domu je od příjezdové komunikace z jižní strany. Za hlavními dveřmi se nachází průběžná příční chodba. Pod hlavním traktem domu je umístěn malý sklep, přístupný z přístavku, kde je místnost pro skladování odložených věcí, která dříve sloužila k řemeslné výrobě a malá světnička pro bydlení (výměnek).
V I. NP hlavního traktu se mimo průběžné chodby nachází po pravé straně obytná kuchyně, která byla zmodernizována (keramická podlaha, hladké omítky, nová instalace elektřiny, vody a kanalizace, nové dveře). Naproti kuchyni, přes chodbu vlevo je umístěna koupelna s vanou a umyvadlem a splachovací WC. Zařízení koupelny je novější, ale zanedbané. Elektrický ohřívač vody byl po poruše demontován. V západní části domu je umístěn pokoj, který byl rovněž modernizován (plastová okna, upravené obvodové stěny obezdívkou, nová omítka, upravený strop, nové dveře, nová elektroinstalace). V prostoru mezi koupelnou a pokojem na západní straně je umístěno schodiště do podkroví, kde je na západní straně upraven další pokoj. Strop je zde šikmý (podhled krovu) opatřený sololitem, okna jsou novější dřevěná, zdvojená.
Ve východní polovině podkroví je půdní prostor bez využití.
Ve funkčním celku s hlavní stavbou jsou venkovní úpravy a to: přípojka vody, vodoměrná šachta, přípojka elektřiny, elektrická rozvodná skříň, přípojka kanalizace, betonová žumpa, zpevněná plocha před vchodem a ocelový sušák na prádlo.
Na pozemcích, sloužících jako zahrada, jsou vysázeny trvalé porosty.

barak parcela kozlov 38 kozlov z letadla SAM_3631 SAM_3645 SAM_3646 SAM_3650 SAM_3651

Stručný popis dražby

Dražba spoluvlastnického podílu 1/2 na nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí, obec Česká Třebová, okres Ústí nad Orlicí, katastrální území Kozlov u České Třebové, zapsané na listu vlastnictví 81.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby