Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3377027/18/3019-00540-712147

Datum a čas: 19.9.2018 od 9:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov,zasedací místnost dveře č. 510, 5. patro

Místo vyzvednutí: Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovité věci s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání.

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat dne 19. 09. 2018 od 9:00 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 980,00 Kč

Dražební jistota 1 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Letošov 230 427 3 450,00 Kč 1 725,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek na parcele KN 1583/23 o výměře 230 m2, orná půda, v katastrálním území Letošov,
podíl o velikosti ½.

orná půda Letošov 967 427 14 510,00 Kč 7 255,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek na parcele KN 1906/19 o výměře 967 m2, orná půda, v katastrálním území Letošov,
podíl o velikosti ½.

Stručný popis dražby

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na nemovitých věcech - pozemek na parcele KN 1583/23 o výměře 230 m2, orná půda, v katastrálním území Letošov a pozemek na parcele KN 1906/19 o výměře 967 m2, orná půda,v katastrálním území Letošov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby