Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1475974/18/3101-80542-804504

Datum a čas: 30.8.2018 od 13:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: Zápis dražitelů proběhne od 12:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 080 000,00 Kč

Dražební jistota 270 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Lesní pozemky, pozemky s trvalým travním porostem, jiná stavba Turovice 46959 10001 1 620 000,00 Kč 1 080 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Pozemky se stavbou se nacházejí mimo zastavěné území obce. Jde o lesní pozemky a zemědělské pozemky s trvalými porosty, přičemž na části pozemku p.č. 488/4 je holina, resp. loučka. Skladba lesních porostů je převážně olše, jasan, dub letní, javor. Stavba je vedlejší stavbou, sloužící ke skladování nářadí a krmiv. Je zděná, střecha je pultová, bez bleskosvodu, krytina je plechová, klempířské prvky jsou z pozinkovaného plechu. Fasáda je vápenná hrubá a stříkaná, okna dřevěná jednoduchá, dveře dřevěné, podlaha je z betonu. Vytápění je kamínky na pevná paliva. Objekt není napojen na žádné sítě. Stáří je cca 60 let, stav je odpovídající stáří.Náhled mapy p.č. 488/4 Náhled mapy p.č. 488/5 Náhled mapy p.č. 488/6 Náhled mapy p.č. 488/4, 488/5, 488/6 Náhled mapy p.č. 489 Foto 1 - jiná stavba Foto 2 - jiná stavba

Stručný popis dražby

Dražba lesních pozemků, pozemků s trvalým travním porostem a jiné stavby.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby