Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1304810/18/2301-80541-405113

Datum a čas: 17.7.2018 od 11:00 hodin

Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 10:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 47 853,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
Mokrosuky 71 780,00 Kč 47 853,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Prohlídka je umožněna po předchozí telefonické domluvě na čísle 377 192 313.
Popis: 
Dražená stavba je umístěna na pozemcích jiného vlastníka. Stavba ovčína pro 1000 kusů ovcí byla postavena v roce 1987 na pozemcích parc. č. st. 84/3, st. 84/4 a st. 84/5 v k. ú. Mokrosuky. Objekt vyhořel v říjnu 1999. V současné době se nachází na místě dvě štítové zdi, parapetní zdivo o výšce 1,5 m, 38 kusů nadzemních částí betonových základových patek (1,1 m x 0,95 m x 1,5 m), betonová podlaha o ploše 69,5 x 14,9 = 1035,5 m2. Stavebně technický stav všech dochovalých stavebních konstrukcí je zhoršený vlivem požáru a zatékající dešťovou vodou. Inženýrské sítě nejsou k nemovitosti přivedené. K nemovitosti je možné přivést přípojku el. energie. Vlastní stavba je postavena na pozemcích jiného vlastníka. Přístup ke stavbě je možný pouze po pozemcích jiných vlastníků bez právního zajištění.
Torzo vyhořelého ovčína dnes nelze bez dostatečných stavebních úprav využít jako stavbu pro živočišnou výrobu. S ohledem na současné možné využití uvedené nemovitosti jako venkovní betonová skladovací plocha je stavba oceněna jako inženýrská stavba – betonová zpevněná plocha (oceňovací vyhláška 443/2016 Sb., § 17 inženýrská a speciální pozemní stavba).


Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky Mokrosuky

Stručný popis dražby

Předmětem exekuce podle § 177 odst. 1 a § 218 daňového řádu a § 335 odst. 1 o.s.ř. je níže označená nemovitá věc (nemovité věci), se všemi součástmi a příslušenstvím, u níž je prokázáno, že je ve vlastnictví dlužníka: 1/1 podílu NEMOVITOSTI STAVBY Typ stavby Část obce, č. budovy Způs.využ. Na parcele Způs.ochrany bez čp/če zem.stav St. 84/3, LV 312 St. 84/4, LV 312 St. 84/5, LV 87 Vše zapsáno na LV 299 v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy Okres: CZ0322 Klatovy Obec: 556726 Mokrosuky Kat.území: 698253 Mokrosuky
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby