Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Plzni oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1359507/18/2301-80541-403386

Datum a čas: 16.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: velká zasedací místnost v přízemí budovy Územního pracoviště v Plzni

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby v dražební místnosti

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 052 933,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Orná půda 622/1 Katastrální pracoviště Semily 6595 1026
Podmínky: 
Popis: 

pozemky Vysoké nad Jizerou
trvalý travní porost 640/3 Katastrální pracoviště Semily 3733 1026
Podmínky: 
Popis: 

orná půda 640/4 Katastrální pracoviště Semily 3273 1026
Podmínky: 
Popis: 

orná půda 640/5 Katastrální pracoviště Semily 406 1026
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Soubor nemovitých věcí pozemkové parcely 622/1 orná půda 6595 m2 640/3 trvalý travní porost 3733 m2 640/4 orná půda 3273 m2 640/5 orná půda 406 m2 okres: CZ0514 Semily obec: 577693 Vysoké nad Jizerou kat. území: 788309 Vysoké nad Jizerou Nemovité věci zapsané na LV 1026 v katastru nemovitostí pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily. Pozemky se nacházejí vpravo od silnice č. 290 při výjezdu z města ve směru na Kořenov, v blízkosti lyžařského areálu „Šachty“. Vzdálenost od centra města je přibližně 500 m. Pozemky jsou rovinné a přístupné z veřejných komunikací p. č. 2254/2 a 2253/1. Přes pozemky vede vzdušné elektrické vedení vysokého napětí. Z inženýrských sítí je k dispozici rozvod el. proudu, veřejný vodovod a kanalizace. Na listu vlastnictví 1026 je zapsáno věcné břemeno chůze a jízdy přes pozemek p.č. 640/5. Toto věcné břemeno zajišťuje přístup na úzký pruh pozemku par. č. 640/8 (ve spoluvlastnictví oprávněné osoby).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby