Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 5107578/18/2004-80542-110411

Datum a čas: 26.7.2018 od 10:30 hodin

Místo: Finannčí úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, 2. patro, dražební místnost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 26.7.2018 od 10.00 hod. do zahájení dražebního jednání.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 250 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Parcela KN 51/7 v k.ú. Krásný Studenec 826,00 350 000,00 Kč 250 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce
Popis: 

Nemovitá věc zapsaná na LV č. 158 v k.ú. Krásný Studenec, obec Děčín, okres Děčín

Pozemky: parcela KN 51/7 o výměře 826 m2 - trvalý travní porost

zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Děčín.Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela KN v k.ú. Krásný Studenec 51/7 Krásný Studenec 826 158 350 000,00 Kč 250 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovitá věc zapsaná na LV č. 158 v k.ú. Krásný Studenec, obec Děčín, okres Děčín

Pozemky: parcela KN 51/7 o výměře 826 m2 - trvalý travní porost

zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Děčín.

Stručný popis dražby

Nemovitá věc zapsaná na LV č. 158 v k.ú. Krásný Studenec, obec Děčín, okres Děčín Pozemky: parcela KN 51/7 o výměře 826 m2 - trvalý travní porost zapsáno Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, KP Děčín.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby