Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Olomouci oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1420587/18/3101-542-809829

Datum a čas: 30.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Olomouci, Lazecká 545/22, 779 11 Olomouc, zasedací místnost v přízemním podlaží budovy.

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 9:30 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 450 000,00 Kč

Dražební jistota 150 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
jiná stavba - výroba a skladování Těšetice u Olomouce 313 900 000,00 Kč 450 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Jedná se o objekt na parcele č. 93/1 v areálu Zemědělského družstva v obci Těšetice. Objekt soužil pro výrobu a skladování lihovin a je převážně jednopodlažní. Stavba vznikla převážně jako součást pivovaru – ležácké sklepy byly uskupeny v půdorysu písmene U a až v 80. letech 20. Století byla střední část dvora zastavěna halou. Většina částí objektu má podlahu pod úrovní terénu 2-2,5 m a má tedy pouze podzemní podlaží. Objekt je delší dobu nevyužíván a uzavřen. Stavba je přístupná několika vstupy z úrovně přilehlého dvora v místě vjezdu do areálu družstva, sjezdem do suterénu a nájezdem do přízemí nové centrální haly ze SZ strany. Objekt je napojen na el. energii a kanalizaci, není vytápěn. Stavební parcela č 93/1 je ve vlastnictví jiného vlastníka.

Foto 1 Foto 2 Foto 3 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Náhled - mapa

Stručný popis dražby

Dražba výrobního a skladovacího objektu
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby