Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 5195513/18/2004-80541-111143

Datum a čas: 24.7.2018 od 12:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, 2. patro, dražební místnost č. 251

Zápis dražitelů: Dne 24.7.2018 od 11.30 hod. do zahájení dražebního jednání.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 610 000,00 Kč

Dražební jistota 305 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 pozemek: parcela p.č. St.140/2, St.141,St.151/1, 89/5,930/26,930/27,930/33,930/34,930/35,930/36,930/37,930/54,930/59 7198,00 914 146,00 Kč 610 000,00 Kč 10 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

Nemovité věci:

St. parcela p.č. 140/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 245 m2
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7

St. parcela p.č. 141, zastavěná plocha a nádvoří,výměra 98 m2,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 7

St. parcela p.č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 530 m2
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7

parcela p.č. 89/5, trvalý travní porost, vyměra 270 m2
parcela p.č. 930/26, ostatní plocha, výměra 660 m2,
parcela p.č. 930/27, ostatní plocha, výměra 303 m2,
parcela p.č. 930/33, ostatní plocha, výměra 1684 m2,
parcela p.č. 930/34, ostatní plocha, výměra 1520 m2,
parcela p.č. 930/35, ostatní plocha, výměra 17 m2,
parcela p.č. 930/36, ostatní plocha, výměra 1 m2,
parcela p.č. 930/37, ostatní plocha, výměra 289 m2,
parcela p.č. 930/54, ostatní plocha, výměra 1525 m2,
parcela p.č. 930/59, ostatní plocha, výměra 56 m2,

všechny zapsané na LV 152, obec Loket, k.ú. Brzotice,zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov.pozemek: parcela  p.č. St.140/2, St.141,St.151/1, 89/5,930/26,930/27,930/33,930/34,930/35,930/36,930

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemek: parcela p.č. St.140/2, St.141,St.151/1, 89/5,930/26,930/27,930/33,930/34,930/35,930/36,930/37,930/54,930/59 BRZOTICE 7198 152 914 146,00 Kč 610 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

Nemovité věci:

St. parcela p.č. 140/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 245 m2
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7

St. parcela p.č. 141, zastavěná plocha a nádvoří,výměra 98 m2,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 7

St. parcela p.č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 530 m2
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7

parcela p.č. 89/5, trvalý travní porost, vyměra 270 m2
parcela p.č. 930/26, ostatní plocha, výměra 660 m2,
parcela p.č. 930/27, ostatní plocha, výměra 303 m2,
parcela p.č. 930/33, ostatní plocha, výměra 1684 m2,
parcela p.č. 930/34, ostatní plocha, výměra 1520 m2,
parcela p.č. 930/35, ostatní plocha, výměra 17 m2,
parcela p.č. 930/36, ostatní plocha, výměra 1 m2,
parcela p.č. 930/37, ostatní plocha, výměra 289 m2,
parcela p.č. 930/54, ostatní plocha, výměra 1525 m2,
parcela p.č. 930/59, ostatní plocha, výměra 56 m2,

všechny zapsané na LV 152, obec Loket, k.ú. Brzotice,zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov.
 Stručný popis dražby

Nemovité věci: St. parcela p.č. 140/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 245 m2 na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7 St. parcela p.č. 141, zastavěná plocha a nádvoří,výměra 98 m2, na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem.stav, LV 7 St. parcela p.č. 151/1, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 530 m2 na pozemku stojí stavba: bez čp/če, zem. stav., LV 7 parcela p.č. 89/5, trvalý travní porost, vyměra 270 m2 parcela p.č. 930/26, ostatní plocha, výměra 660 m2, parcela p.č. 930/27, ostatní plocha, výměra 303 m2, parcela p.č. 930/33, ostatní plocha, výměra 1684 m2, parcela p.č. 930/34, ostatní plocha, výměra 1520 m2, parcela p.č. 930/35, ostatní plocha, výměra 17 m2, parcela p.č. 930/36, ostatní plocha, výměra 1 m2, parcela p.č. 930/37, ostatní plocha, výměra 289 m2, parcela p.č. 930/54, ostatní plocha, výměra 1525 m2, parcela p.č. 930/59, ostatní plocha, výměra 56 m2, všechny zapsané na LV 152, obec Loket, k.ú. Brzotice,zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby