Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště pro Prahu 4 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 5188053/18/2004-80541-111143

Datum a čas: 24.7.2018 od 9:00 hodin

Místo: FÚ pro hlavní město Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 4, Budějovická 409/1, 140 00 Praha 4, 2. patro, dražební místnost č. 251.

Zápis dražitelů: Dne 24.7.2018 od 8.30 hod. do zahájení dražebního jednání.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 40 640,00 Kč

Dražební jistota 20 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Pozemek: parcela orná půda 2540,00 60 960,00 Kč 40 640,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Pozemek:
parc. p.č. 209, orná půda, výměra 2540 m2, zemědělský půdní fond,

zapsaná na LV č. 207, obec: Loket, k.ú. Alberovice,
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov

Parcela p.č. 209, LV  207  k.ú. Alberovice

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela p.č. 209 orná půda zeměmdělský půdní fond Alberovice 2540 207 60 960,00 Kč 40 640,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: 

Pozemek:
parc. p.č. 209, orná půda, výměra 2540 m2, zemědělský půdní fond,

zapsaná na LV č. 207, obec: Loket, k.ú. Alberovice,
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP BenešovStručný popis dražby

Pozemek: parc. p.č. 209, orná půda, výměra 2540 m2, zapsaná na LV č. 207, obec: Loket, k.ú. Alberovice, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, KP Benešov
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby