Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Jihlavě oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 1113693/18/2901-80541-706451

Datum a čas: 28.8.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Kraj Vysočina, Územní pracoviště v JIhlavě, Tolstého 2, Jihlava, zasedací místnost č. 269 ve II. poschodí

Zápis dražitelů: Dne 28.08.2018 od 09:15 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 14 000 000,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemky a budovy uzavřeného výrobního areálu ve Velkém Meziříčí Velké Meziříčí 8261 6063 21 000 000,00 Kč 14 000 000,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky jsou uvedeny v dražební vyhlášce.
Popis: Areál výrobní společnosti sestávající z následujících nemovitých věcí:
- pozemek parc.č. 5814/2 – ostatní plocha o výměře 5603 m2,
- pozemek parc.č. 5814/3 – zastavěná plocha o výměře 1324 m2, součástí je víceúčelová stavba č.p. 1362 stojící na pozemku parc.č. 5814/3
- pozemek parc.č. 5814/7 – zastavěná plocha o výměře 108 m2, součástí je jiná stavba bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 5814/7
- pozemek parc.č. 5814/8 – zastavěná plocha o výměře 95 m2, součástí je jiná stavba bez č.p./č.e. stojíc na pozemku parc.č. 5814/8
- pozemek parc.č. 5814/10 – ostatní plocha o výměře 364 m2
- pozemek parc.č. 5814/12 – ostatní plocha o výměře 108 m2
- pozemek parc.č. 5814/34 – ostatní plocha o výměře 100 m2, součástí je garáž bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 5814/34
- pozemek parc.č. 5814/40 – zastavěná plocha o výměře 559 m2, součástí je stavba výroby bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 5814/40,

vše zapsáno na LV č. 6063, vedeného u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Velké Meziříčí pro obec a katastrální území Velké Meziříčí.

Výrobní areál, který se nachází jižně od centra města, v okrajové části Velkého Meziříčí. V areálu jsou situovány výrobní a skladové haly a budovy, dále administrativní část s podkrovím, které sloužilo jako kanceláře a 2 bytové jednotky (pro ubytování pracovníků).
Administrativní část s č.p. 1362 je postavena na p.č. 5814/3 - v přízemí jsou řešeny kanceláře, v podkroví jsou byty a v částečném podsklepení se nachází šatny a sociální zařízení. K této administrativní části byly přistaveny výrobní haly, které se nachází na stejném p.č. Na p.č. 5814/40 – je postavena skladová hala, dílny jsou postaveny na p.č. 5814/7 a p.č. 5814/8. Malý sklad, dříve garáž stojí převážně na pozemku p.č. 5814/34, část tohoto skladu o výměře cca 42 m2 je postaveno na pozemku parc.č. 5814/11 cizího vlastníka.
Parcela č. 5814/2 – tvoří ve skutečnosti manipulační plochu kolem všech staveb, částečně zpevněnou asfaltovou plochu, v současné době však velmi zničenou. Parcela č. 5814/10 – tvoří úzký pruh, oddělující areál od státní příjezdové komunikace.
Celý areál je oplocený, vjezd do areálu přes kovová vrata přímo ze státní komunikace. Terén je rovinatý s venkovními úpravami. K objektu jsou přivedeny veškeré inženýrské sítě města Velké Meziříčí, v současné době odpojeny.
Hlavní budova – administrativní byla postavena v roce 1965. V roce 2009 byla provedena a dokončena nástavba podkroví. Výrobní montážní hala byla postavena v roce 1963 s částečnou následnou úpravou a přístavbou z roku 2010. Skladová hala byla postavena v roce 2014. Ostatní vedlejší stavby byly postaveny v roce 1963. Údržba objektů je zanedbanější. Věcné břemeno na část p.č. 5814/12 pro E.on Distribuce spočívající ve vedení kabelu NN – zařízení distribuční soustavy.


areál areál areál areál areál areál areál areál areál areál areál

Stručný popis dražby

Dražba areálu výrobní společnosti ve Velkém Meziříčí
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby