Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Vsetíně oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1407040/18/3312-00540-800200

Datum a čas: 30.8.2018 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Vsetíně, Smetanova 1110, 755 01 Vsetín, 2. patro, zasedací místnost č. 202

Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 08:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 110 000,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
lesní pozemky katastrální území Podvihov 24752 323 165 000,00 Kč 110 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Viz dražební vyhláška.
Pozemky budou draženy jako soubor.
Popis: 
  1. Pozemek - parcela KN 769/55 o výměře 13439 m2, lesní pozemek.
Pozemek se nachází uprostřed komplexu lesa, vpravo u komunikace Pustá Polom-Podvihov, na pravém břehu místní bezejmenné vodoteče, ústící do „Zeleného potoka“, v nadmořské výšce 400 až 450 m.n.m.

     2.   Pozemek - parcela KN 1005/26 o výměře 5660 m2, lesní pozemek 
     3.   Pozemek - parcela KN 1005/27 o výměře 5653 m2, lesní pozemek

Pozemky spolu sousedí, nacházejí se uprostřed komplexu lesa, vlevo od komunikace Pustá Polom-Podvihov, na levém břehu místní bezejmenné vodoteče, ústící do „Zeleného potoka“, v nadmořské výšce 410 až 450 m.n.m.

Zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 323, pro obec Opava, katastrální území Podvihov.Pozemek - parcela KN 769/55 o výměře 13439 m2, lesní pozemek Pozemek-parcela KN 1005/26 o výměře 5660 m2, lesní pozemek Pozemek-parcela KN 1005/27 o výměře 5653 m2, lesní pozemek soubor pozemků

Stručný popis dražby

Soubor tří pozemků parcelních čísel zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, na listu vlastnictví č. 323, pro obec Opava, katastrální území Podvihov to : -Pozemek - parcela KN 769/55 o výměře 13439 m2, lesní pozemek -Pozemek - parcela KN 1005/26 o výměře 5660 m2, lesní pozemek -Pozemek - parcela KN 1005/27 o výměře 5653 m2, lesní pozemek
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby