Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Teplicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1636013/18/2514-00540-506296

Datum a čas: 24.7.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Teplicích, Dlouhá 42, 415 01 Teplice, zasedací místnost v 1. patře, dveře č. 20.

Zápis dražitelů: 24.07.2018 od 09:30 hod. do zahájení dražby, místnost č. 20.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 29 134,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Pozemky 2,00 43 700,00 Kč 29 134,00 Kč 1 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
Předmětem dražby je ½ podíl nemovité věci: jedná se o pozemky vedené v evidenci katastru nemovitostí se způsobem využití zahrada. Pozemky se nacházejí v širším centru města Bílina v ulici Spojovací mezi zástavbou rodinných domů  a frekventovanou komunikací ul. Spojovací. Pozemky jsou mírně svažité, orientované na jihozápad a je možné je napojit na kompletní inženýrské sítě: elektro, plyn, vodovod a kanalizaci. Fyzický přístup k oceňovaným pozemkům je přes cizí pozemky bez právního zajištění.

V platném územním plánu města Bílina jsou pozemky v zastavěném území, vedené jako plochy stabilizované – SM pozemky obytné smíšené městské.


Pozemky

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Zahrada - zemědělský půdní fond Bílina-Újezd 338 3881
Podmínky: 
Popis: 

Zahrada - zemědělský půdní fond Bílina-Újezd 146 3881
Podmínky: 
Popis: 

Stručný popis dražby

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiložené dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby